Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15203
Title: Історіографія та джерела музейної справи
Authors: Чибирак, Світлана Вікторівна
Chybyrak, Svitlana V.
Bibliographic description (Ukraine): Чибирак С. В. Історіографія та джерела музейної справи : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра, спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», освітньої програми «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм» / С. В. Чибирак ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра документознавста і музейної справи. - Луцьк, 2018. – 14 с.
Issue Date: Oct-2018
Date of entry: 3-Dec-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: історіографія
джерелознавство
музейна справа
методи та методика історичного дослідження
Abstract: Дисципліна «Історіографія та джерела музейної справи» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін і спрямована на: вивчення основних понять історіографії та джерелознавства музейної справи; формування узагальнених знань про джерела та дослідження з історії музейної справи на різних етапах її розвитку; ознайомлення із зарубіжними та вітчизняними дослідженнями з історіографії та джерел музейної справи; розгляд сучасних підходів до розвитку музейної справи у світі та в Україні, ставлення до музейного предмету; знання особливостей українського та світового нормативно-правового регулювання діяльності музеїв та охорони пам’яток історії та культури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15203
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
istoriog.pdf634,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.