Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15068
Title: Лексикологія англійської мови: програма нормативної навчальної дисципліни
Authors: Сорокіна, Ліна Євгеніївна
Sorokina, Lina Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Сорокіна Л. Є. Лексикологія англійської мови: програма нормативної навчальної дисципліни / Л. Є. Сорокіна; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; кафедра іноземних мов гуманітарних спеціальностей. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 12 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 19-Nov-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: лексичне значення слова
фразеологізми
етимологічні особливості
Abstract: Програма з курсу «Лексикологія англійської мови» ставить за мету висвітлення як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем лексикології з точки зору наукових досягнень сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства та формування в майбутніх педагогів основ наукового мислення з прицілом на використання матеріалів курсу в практиці викладання англійської мови в освітніх закладах різного типу. Вивчення лексикології передбачає оволодіння студентами теоретичними знаннями з розділів: етимологічний склад сучасної англійської мови, словотворення, мотивовані та немотивовані словосполучення, семасіологія, варіанти та діалекти англійської мови, лексикографія. Курс «Лексикологія англійської мови» має озброїти студентів сумою знань, які допоможуть студентам, як фахівцям-філологам та викладачам, правильно інтерпретувати мовні факти, глибоко осмислювати тексти, що вивчаються.
Description: Курс «Лексикологія англійської мови» тематично пов’язаний з дисциплінами, які вивчаються згідно з навчальним планом підготовки студентів за напрямом підготовки 6.010102 - Початкова освіта, освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15068
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lexicology.pdf992,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.