Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14772
Title: Етнологія як система
Authors: Надольська, Валентина Василівна
Nadolska, Valentyna V.
Bibliographic description (Ukraine): Надольська В. В. Етнологія як система // Етнологія : термінологічно-понятійний довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге, виправл. - Луцьк : Вежа-Друк 2012. – Розд. І. - С. 1-15.
Issue Date: 2012
Date of entry: 17-Oct-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: народи світу
етнологія
матеріальна культура
етнос
духовна культура
етнічні процеси
соціальна організація
етнологічні школи
Abstract: Довідник містить базові наукові поняття і терміни етнологічної науки, які розкривають її вузлові проблеми. Матеріпали доповнено низкою схем та короткою етнографічною характеристикою народів світу.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14772
Content type: Book Chapter
Appears in Collections:Наукові роботи (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Етнологія довідник.pdf644,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.