Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14618
Title: Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій
Other Titles: Strategies and technologies innovative development corporations
Cтратегии и технологии инновационного развития корпораций
Authors: Полінкевич, Оксана Миколаївна
Polinkevych, Oksana M.
Кузьмін, Олег Євгенович
Kuzmin, Oleg Je.
Лещук, Віктор Пилипович
Leshchuk, Viltor P.
Ліпич, Любов Григорівна
Lipych, Liubov H.
Макара, Оксана Василівна
Makara, Oksana V.
Алякина, Дарья Павловна
Alyakina, Daria P.
Волинець, Ірина Григорівна
Volynets, Iryna H.
Губар, Олександра Євгенівна
Hubar, Oleksandra Je.
Жигар, Наталія Михайлівна
Zhyhar, Nataliia М.
Кайгородова, Гульнара Наїлівна
Kaigorodova, Gulnara N.
Климчук, Альона Олегівна
Klymchuk, Alona O.
Корецький, Юрій Михайлович
Koretskyi, Yurii M.
Кулинич, Мирослава Богданівна
Kulynych, Myroslava B.
Курій, Лілія Олександрівна
Kurii, Liliia O.
Лазановський, Петро Петрович
Lazanovskyi, Petro Р.
Мустафіна, Альфія Анасівна
Mustafina, Alfiya A.
Олійник, Людмила Григорівна
Oliinyk, Liudmyla H.
Пиркова, Гузель Харисівна
Pyrkova, Guzel K.
Савіна, Світлана Сергіївна
Savina, Svitlana S.
Родіонова, Ірина Володимирівна
Rodionova, Iryna V.
Стеців, Леся Петрівна
Stetsiv, Lesia P.
Тринчук, Віктор Вікторович
Trynchuk, VIktor V.
Турчак, Вікторія В.
Turchak, Viktoriia V.
Харун, Олена Андріївна
Kharun, Olena A.
Хілуха, Оксана Анатоліївна
Khilukha, Oksana A
Ховрак, Інна Вікторівна
Khovrak, Inna V.
Червона, Ольга Юріївна
Chervona, Olha Yu.
Шматковська, Тетяна Олександрівна
Shmatkovska, Tetiana O.
Юдіна, Марина Іванівна
Yudina, Maryna I.
Ющишина, Лариса Олексіївна
Yushchyshyna, Larysa O.
Громова, Анастасія Євгенівна
Hromova, Anastasiia Ye.
Коваленко, Вікторія Вікторівна
Kovalenko, Viktoriia V.
Мендель, Ніна Василівна
Mendel, Nina V.
Bibliographic description (Ukraine): Стратегії та технології інноваційного розвитку : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 416 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 20-Sep-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Keywords: стратегії
технології
інноваційний розвиток
підприємства
корпорації
краудтехнології
Abstract: У монографії представлено результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та розробок щодо стратегій та технологій інноваційного розвитку корпорацій. Запропоновано і обґрунтовано технології управління інноваційним розвитком підприємств, стратегії розвитку бізнесу, визначено сучасні реалії та тенденції корпоративного маркетингу, культури та соціальної відповідальності бізнесу, запропоновано нові підходи у корпоративному управлінні, обґрунтовано доцільність використання краудтехнологій фінансування інноваційних проектів, визначено підхо-ди щодо управління персоналом корпорацій в поведінковій економіці. Для науковців та фахівців сфери економіки та управління підприємствами
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14618
ISBN: 978-966-640-178-6
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові роботи (FEU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polinkevych_monograph2018.pdfСтратегії та технології інноваційного розвитку : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 416 с.3,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.