Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1443
Title: Біоритмологія
Authors: Коцан, Ігор Ярославович
Журавлев, Олександр Анатолійович
Kotsan, I. Ya.
Zhuravlov, O. A.
Bibliographic description (Ukraine): Коцан, І. Я. Біоритмологія : навч.-метод. посіб. / І. Я. Коцан, О. А. Журавльов ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. - 130 с. - Бібліогр.: с. 126-128. - ISBN 966-600-192-6.
Issue Date: 2006
Date of entry: 10-Jun-2013
Publisher: Волинський державний університет імені Лесі Українки
Keywords: біологічні ритми
біологічний годинник
циклічні вроджені програми
Abstract: Усі живі організми на Землі від бактерій до вищих ссавців підпорядковуються певним часовим ритмам. У посібнику розглянуто біологічні ритми тварин і людини, вплив на них руху небесних тіл, змін пір року, дня і ночі, періодичності припливів і відпливів, сонячної активності та інших факторів, показано особливості ритмічних процесів на різних рівнях організації живого: молекулярні структури, клітина, одноклітинні організми, культури клітин і тканин, багатоклітинні тварини і рослини, популяції організмів. Для студентів біологічних і психологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Description: 1. Наука про біологічні ритми. Поняття про біологічні ритми. Коротка історія біоритмології. Предмет, завдання та методи біоритмології. Основні поняття біоритмології. Класифікація ритмів. Спектр ритмів. Екзо- та ендогенні ритми. Інфра-, цирка- та ультрадіанні ритми. 2. Ритми поведінки у безхребетних. Ритми локомоторної активності. Ритми харчування. Ритми спарювання. Ритми репродуктивної поведінки. Поняття «воріт». Поведінка, обмежена «воротами». Ритми орієнтаційної поведінки. Почуття часу. Ритмічність у процесах навчання. Загальна циркадіанна організація поведінки. 3. Ритми поведінки хребетних тварин. Ритми активності ссавців. Зв’язок навчання і пам’яті з біоритмами. Біоритми птахів, плазунів, земноводних та риб. 4. Онтогенез циркадіанних ритмів. Поняття онтогенезу та його зв’язок з ритмічними процесами. Вимірювання ритмів, що зароджуються. Розвиток ритмічності у людини. Фізіологія появи ритмічності в пацюків. Розвиток циркадіанної системи. Роль зовнішнього середовища в онтогенезі ритмів. Цикли освітлення. Мати як циркадіанний часозадавач. Внутрішнє середовище. Старіння. Перспективи вивчення циркадіанної системи. 5. Щоденні пристосувальні стратегії поведінки. Добовий стереотип. Роль факторів зовнішнього та внутрішнього середовища в його формуванні. Рівень угрупування: нічний і денний спосіб життя. Роль дня і ночі в еволюційній дивергенції. Спеціалізація в часі. Поділ у часі. Зсув часової ніші. Рівень виду: розподіл активності протягом доби. Добування і споживання їжі. Щоденні переміщення і міграції. Розмноження й онтогенез. Пам’ять на час. Передбачення періодичної появи їжі. Стратегія звичок. 6. Орієнтація в просторі за допомогою годинника. Біологічний годинник і орієнтація за небесними світилами. Сонце як орієнтир. Сонячний компас з поправкою на час. Двостороння навігація за Cонцем. Місяць як орієнтир. Зоряні орієнтири. Періодичні зміни напрямку. Періодична зміна пересування. 7. Ритми працездатності. Вимірювання ритмів працездатності. Залежність від часу доби. Цілодобові дослідження працездатності. Вплив зсуву фази часозадавача. Мотивація, оточення й індивідуальні відмінності. 8. Припливні й місячні ритми. Припливні ритми. Умови середовища в літоральній зоні. Адаптація поведінки у зв’язку з припливами і відливами. Місячні ритми. Умови середовища, пов’язані з фазами місяця. Місячно-ритмічні адаптації в поведінці. Півмісячний і місячний контроль часу розмноження. 9. Річні ритми (загальна перспектива). Явище сезонності. «Суттєві» фактори в контролі річних ритмів. 10. Річні ритми в людини. Сезонні ритми фізіологічних функцій. Смертність, самогубства і частота зачать. Довгострокові тенденції в змінах акрофази й амплітуди. Залежність від географічної широти місцевості. 11. Часові характеристики сну. Основа сну й інших біологічних ритмів. Сон як біологічний ритм. Характеристики сну. Тимчасові характеристики сну в людини. Порівняльні аспекти сну в різних організмів. Онтогенетичні аспекти формування ритму сну. Різні режими сну і неспання. Ультрадіанні ритми і сон.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1443
ISBN: 966-600-192-6
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
biorytm_pos.pdf572,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.