Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14345
Title: Електроніка: програма вибіркової / нормативної* навчальної дисципліни
Authors: Кевшин, Андрій Григорович
Kevshyn, Andrii H.
Bibliographic description (Ukraine): Кевшин А. Г. Електроніка: програма вибіркової / нормативної* навчальної дисципліни / А. Г. Кевшин; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, кафедра зекспериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 6 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 17-Jul-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: Програма вивчення навчальної дисципліни «Електроніка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціалізаціями «Фізика твердого тіла», «Комп'ютерна фізика та моделювання», «Інформаційно-вимірювальні технології». У курсі розглядаються фізичні явища та процесів, які лежать в основі роботи напівпровідникових приладів, принципи роботи радіоелектронних пристроїв, в тому числі й цифрових, побудованих на базі напівпровідникових приладів.
Description: Програма навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОНІКА» підготовки бакалавра, галузі знань «0402 – Фізико-математичні науки», напряму підготовки «6.040203 – Фізика», за спеціалізацією «Фізика твердого тіла», «Комп'ютерна фізика та моделювання»; напряму підготовки «6.040204 – Прикладна фізика», за спеціалізацією «Інформаційно-вимірювальні технології»
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14345
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
programa_2017_elektronika.pdf234 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.