Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14333
Title: Облік і звітність в оподаткуванні
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Сафарова, Анна Таджидінівна
Bibliographic description (Ukraine): Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. А. Сафарова. - Луцьк, 2017. - 167 назв.
Issue Date: 2017
Date of entry: 16-Jul-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
Abstract: Бібліографічний покажчик подає бібліографічну інформацію по обліку і звітності в оподаткуванні для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів факультету економіки та управління СНУ ім. Лесі Українки. Рекомендовано бібліографічні матеріали по обліку і звітності в оподаткуванні, по адмініструванні ПДВ.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14333
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oblik_zvitn_opadtk.pdf368,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.