Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [42] Community home page

Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання з історичних наук.

Засновник: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Browse

ISSN:

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19776-9576ПР від 15.03.2013 р.

Галузь науки: історичні науки

Проблематика:

висвітлення результатів досліджень та надання науково-методичних матеріалів у галузі історії України.

Мова видання: українська, польська, англійська (змішаними мовами)

Періодичність: 2 рази на рік

Рік заснування: 2009

Адреса редакції:

м. Луцьк, вул. Шопена, 24, каб. 213.

Телефони:

(0332) 24-80-30

Ел. адреса:

kafedra_novitnyaukraina@ukr.net