Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14199
Title: Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів географічного факультету
Authors: Ковальчук, Надія Миколаївна
Санюк, Володимир Іванович
Kovalchuk, Nadiia M.
Saniuk, Volodymyr I.
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук Н. М. Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів географічного факультету / Надія Ковальчук, Володимир Санюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. - № 2 (18). - Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. - С. 233-342.
Issue Date: 2017
Date of entry: 15-Jun-2018
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
Keywords: професійно-прикладна фізична підготовка
студенти
географічний факультет
професія
фізична працездатність
фізичні якості
professionally applied physical training
students
Geography Faculty
profession
physical efficiency
physical qualities
Abstract: Авторами виявлено, що більшість студентів не знають про вимоги, які пред’являє обрана ними професія до фізичної підготовленості. Вони не вважають професійно-прикладну фізичну підготовку засобом, що дозволить покращити засвоєння майбутньої професії. Експериментальна програма, в яку входили різноманітні вправи з урахуванням індивідуальних особливостей досліджуваних, дала змогу досягти тренувального ефекту. За п’ять місяців експерименту у студентів експериментальної групи відбулися позитивні зміни у фізичній підготовленості та фізичній працездатності. Доведено також, що найбільш раціональним співвідношенням вправ у програмі занять географів 2-го курсу є 75 % загальної фізичної підготовки і 25 % професійної фізичної підготовки. It has been found by the authors that most students are not aware of the requirements of their chosen profession towards their physical preparedness. They do not consider professionally applied physical training as a means to improve the assimilation of the future profession. The experimental program, which included various exercises taking into account the individual characteristics of the subjects, allowed to achieve the training effect. During five months of the experiment students of the experimental group experienced positive changes in physical preparedness and physical efficiency. It has been also proved, that the most rational ratio of exercises in studies schedule of 2nd year geographers is 75% of the total physical training and 25% of professional physical training.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14199
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalchuk Saniuk.pdf263,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.