Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13822
Title: Програма психолого-педагогічної практики
Authors: Прокопчук, Вікторія Євгенівна
Prokopchuk, Viktoriia Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Є. Програма психолого-педагогічної практики підготовки бакалаврів галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньої програми «Історія, правознавство, суспільствознавство» / В. Є. Прокопчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. Луцьк, 2018. - 17 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 27-Mar-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: gсихологія
педагогіка
практика
освіта
виховання
Abstract: Програма психолого-педагогічної практики складена для студентів другого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія)напряму підготовки "Історія, правознавство". Психолого-педагогічна практика проводиться в школах протягом другого семестру. Чтуденти відвідують уроки, проводять спостереження за поведінкою учнів певного класу, виконують завдання шкільного психолого та соціального педагога. На кінець практики студенти готують звітну документацію.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13822
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СНУ Психолого-педагогічна практика Прокопчук В..pdf419,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.