Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13818
Title: Педагогіка і методика навчання історії
Authors: Прокопчук, Вікторія Євгенівна
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Є. Педагогіка і методика навчання історії : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302 Історія ; галузі знань 0201 Культура напряму підготовки 6.020103 Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури / В. Є. Прокопчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2018. - 15 с.
Issue Date: Feb-2018
Date of entry: 27-Mar-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: педагогіка
методи навчання історії
Форми організації навчання
концепції виховання
управління в галузі освіти
зміст освіти
Abstract: Одне з найбільш відповідальних завдань суспільства - освіта та виховання підростаючих поколінь. Розширення демократичних основ у школі нерозривно пов'язано з процесом формування якісно нового поповнення вчительських рядів. Від професійної підготовки, рівня духовності та культури педагога значною мірою залежить успіх освіти й виховання школярів. Вищий заклад освіти не в змозі навчити своїх студентів абсолютно всьому, розробити рекомендації на всі випадки життя. Проте, дати основні знання та вміння, які становлять основу професійної підготовки, він зобов'язаний. Для майбутніх вчителів об'єднує і завершує процес професійно-педагогічної освіти методична освіта. Програма навчальної дисципліни “Педагогіка і методика викладання історії ,” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.020302 «Історія» Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів як до педагогічної практики так і до роботи в закладах освіти. Мета курсу – підготувати студентів до вивчання історії в школі. Завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів знаннями основних закономірностей навчання й виховання, допомогти оволодіти основними практичними вміннями викладання відповідного шкільного предмету та ведення виховної роботи.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13818
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopchuk_2018_MVI.pdf496,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.