Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13696
Title: Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України
Authors: Тоцька, Олеся Леонтіївна
Bibliographic description (Ukraine): Тоцька О. Л. Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / О. Л. Тоцька ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Луцьк : Ред.-вид. відділ «Вежа». – 2008. – 20 с.
Issue Date: 2008
Date of entry: 22-Feb-2018
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Science degree: кандидат економічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Defense council: Спеціалізована вчена рада Д 35.051.01
Institution defense: Львівський національний університет імені Івана Франка
Keywords: харчова промисловість
випуск продукції
оптимізаційна модель
імовірнісно-автоматна модель
методи прогнозування
Abstract: Розглянуто виробництво продукції як складову системи управління показниками підприємств харчової промисловості. Проаналізовано методи дослідження випуску продуктів харчування. Здійснено огляд економіко-математичних моделей виробництва продукції та кластерний і факторний аналіз виробництва продуктів харчування. Розроблено багатокритеріальну оптимізаційну модель випуску продукції підприємств харчової промисловості. Побудовано імовірнісно-автоматну модель діяльності хлібопекарського підприємства. Визначено імовірність сприятливих тенденцій для виробництва продуктів харчування. Побудовано точкові моделі прогнозу випуску продовольчих товарів. Спрогнозовано виробництво продукції у харчовій промисловості на основі нечітких множин. Спрогнозовано виробництво продукції у харчовій промисловості на основі нечітких множин.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13696
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AREF.pdf768,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.