Психологічні перспективи : [325] Community home page

Журнал є науковим фаховим рецензованим виданням України (категорія «Б») за спеціальністю 053 «Психологія» (галузь 05 Соціальні та поведінкові науки) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886 ( Додаток 4)

Засновник: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Редакційна колегія

Інформація для авторів

Browse

Sub-communities within this community

2011 [62]

2012 [61]

2013 [2]

2014 [31]

2015 [1]

2019 [39]

2020 [25]

2021 [38]

2022 [41]

2023 [25]

ISSN:2227-1376(Print)

ISSN:2308-3743(Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19837-9637 ПР від 11.04.2013 р.

Галузь науки: психологічні науки

Проблематика: актуальні проблеми загальної, соціальної, практичної, вікової та педагогічної психології та суміжних наук

Мова видання: українська, англійська, російська,

Періодичність: 2 рази на рік

Рік заснування: 2001

Адреса редакції:

м. Луцьк, вул. Потапова, 9.

Тел.(факс): (066)9395898

Ел. адреса: psyprojournal@gmail.com

Сайт видання