Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13495
Title: Друга іноземна мова (німецька): робоча програма нормативної навчальної дисципліни
Authors: Рись, Лариса Федорівна
Пасик, Людмила Адамівна
Rys, L. F.
Pasyk, L. A.
Bibliographic description (Ukraine): Рись Л. Ф. Друга іноземна мова (німецька): робоча програма нормативної навчальної дисципліни / Л. Ф. Рись, Л. А. Пасик ; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет іноземної філології, кафедра німецької філології. - 2017. - 33 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 27-Dec-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: німецька мова
друга іноземна
бакалавр
філологія
Abstract: Предметом навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є усне та писемне мовлення, граматичні та фонетичні особливості сучасної німецької мови, знання яких дає можливість формувати лінгвістичну компетенцію студентів. Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» має комплексний характер і комунікативну спрямованість. Граматика не виділяється в окремий аспект, а вивчається паралельно з розмовними темами.
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» розроблена згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та призначена для студентів 1-4-го курсів спеціальності «Середня освіта (Англійська мова)» факультету іноземної філології СНУ імені Лесі Українки. Другу іноземну мову (німецьку) студенти спеціальності «Середня освіта (Англійська мова)» вивчають з 2-го по 8-й семестр включно
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13495
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_2017.pdf703,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.