Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13444
Title: Методика викладання історії
Authors: Прокопчук, Вікторія Євгенівна
Prokopchuk, Viktoriia Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Є. Методика викладання історії : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0203 "Гуманітарні науки" напряму 6.020302 «Історія» / В. Є. Прокопчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2017. - 16 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 8-Dec-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: методика викладання
шкільна історична освіта
шкільна програма з історії
урок історії
методи навчання
засоби навчання
Abstract: Одне з найбільш відповідальних завдань суспільства - освіта та виховання підростаючих поколінь. Розширення демократичних основ у школі нерозривно пов'язано з процесом формування якісно нового поповнення вчительських рядів. Від професійної підготовки, рівня духовності та культури педагога значною мірою залежить успіх освіти й виховання школярів. Мета курсу – завершити підготовку студентів до навчання історії в школі. Вищий заклад освіти не в змозі навчити своїх студентів абсолютно всьому, розробити рекомендації на всі випадки життя. Проте, дати основні знання та вміння, які становлять основу професійної підготовки, він зобов'язаний. Для майбутніх вчителів об'єднує і завершує процес професійно-педагогічної освіти методична освіта, провідне завдання якої — озброїти студентів знаннями основних закономірностей навчання й виховання, допомогти оволодіти основними практичними вміннями викладання відповідного шкільного предмету та ведення виховної роботи. Головну роль у системі методичної освіти відіграє курс методики викладання історії, який вивчається на третоьму курсі й завершується складанням семестрового іспиту
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13444
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MVI_Prokopchuk.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.