Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13321
Title: Робоча програма педагогічної практики
Authors: Прокопчук, Вікторія Євгенівна
Prokopchuk, Viktoriia Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Є. Робоча програма педагогічної практики : підготовки бакалавра та спеціаліста галузі знань «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020302 «Історія» спеціальності 7.02030201 «Історія» ; галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.02010103 «Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури» спеціальності 7.02010301 «Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури» / В. Є. Прокопчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2013. - 53 с.
Issue Date: 2013
Date of entry: 12-Oct-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: заклад освіти
вчитель
учень
навчально-виховний процес
урок
психолого-педагогічний аналіз
Abstract: Педагогічна практика студентів передбачає такі цілі: поглиблення і закріплення теоретичних знань, набутих студентами у вищому навчальному закладі, формування умінь та навичок педагогічної праці; розвиток у студентів умінь і навичок самостійного проведення навчально-виховної роботи з учнівським колективом та окремими учнями; здійснення психологічних спостережень за окремими школярами. Робоча програма педагогічної практики для студентів за напрямами підготовки: «Історія» та «Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури»
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13321
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопчук_практика.pdf538,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.