Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12693
Title: Історія техніки і технологій
Authors: Хлібовська, Ганна Миколаївна
Khlibovska, Hanna M.
Bibliographic description (Ukraine): Хлібовська Г. М. Історія техніки і технологій : робоча програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0203 «гуманітарні науки» спеціальності 8.02030201 «історія» / Г. М. Хлібовська ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2016. - 13 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 6-Jun-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: техніка
технологія
наукові знання
технічний прогрес
Науково-технічна революція
Abstract: Мета навчальної дисципліни - сформувати у студентів цілісне уявлення про напрями і закономірності розвитку техніки і технологій як унікального історико-культурного феномену. Завдання курсу: виділити основні етапи (Античність, Середньовіччя, Новий час, Сучасність) і пояснити закономірності і особливості розвитку технічних і технологічних знань у конкретних історичних умовах; ознайомитися із сучасними поглядами на періодизацію історії розвитку техніки і технологій; проаналізувати фактори розвитку техніки і технологій в різні історичні періоди; структурувати інформацію про видатні техніко-технологічні досягнення упродовж еволюції людської цивілізації; донести до студентів розуміння специфіки інтелектуальної та інженерної діяльності, показати роль особистості вченого в науково-технічному прогресі людства; охарактеризувати вплив науково-технічних революцій на життя суспільства; систематизувати сучасні бачення місця техніки і технологій у розвитку соціуму.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12693
Content type: Working Paper
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehnika i tehnologia.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.