Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12692
Title: Еволюція державно-політичного устрою Московської держави (Росії) у ХV-ХVІІІ ст.
Authors: Ткачук, Анатолій Петрович
Tkachuk, Anatolii P.
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук А. П. Еволюція державно-політичного устрою Московської держави (Росії) у ХV-ХVІІІ ст. : робоча програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціаліста спеціальності 7.02030201 Історія / А. П. Ткачук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2014. - 31 с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 6-Jun-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Московська держава
бояри
Боярська дума
земський собор
Синод
Сенат
колегії
Abstract: Дана навчальна дисципліна пропонується студентам V курсу історичного факультету денної форми навчання та VІ кусу заочної форми навчання. Вона передбачає поглиблений розгляд процесів еволюції і трансформації суспільно-політичного устрою та державно-політичної структури Московської централізованої держави (Росії) впродовж XV- XVIII ст. Тематика лекцій включає в себе ряд дискусійних питань пов’язаних, зокрема, з проблемами впливу геополітичного фактора на характер державотворчих процесів у Північно-Східній Європі, аналізом основних механізмів політико-правового оформлення Московської державності на межі ХV-ХVІ ст., визначенням суті тоталітарно-репресивного режиму самодержавної монархії встановленого в Московській державі в період опричнини і ін.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12692
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
вибірк_дисц_Евол_держ_політ_устМоск.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.