Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12690
Title: Навчально-методичне забезпечення та інформаційні ресурси навчання історії в освітніх закладах
Authors: Прокопчук, Вікторія Євгенівна
Prokopchuk, Viktoriia Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Є. Навчально-методичне забезпечення та інформаційні ресурси навчання історії в освітніх закладах : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітня програма історія, правознавство, суспільствознавство ; підготовки магістра галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітня програма історія, правознавство, суспільствознавство / В. Є. Прокопчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2016. - 27 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 6-Jun-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: навчально-методичне забезпечення навчання історії
засоби навчання історії
дистанційне навчання
інформаційні ресурси
конструктор уроку
Abstract: Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів до роботи в закладах освіти з використанням інтернету та комп’ютерних технологій.Мета: схарактеризувати навчально-методичне забезпечення та інформаційні ресурси навчання історії в освітніх закладах; ознайомити студентів із сучасними інформаційно-комунікативними технологіями навчання. Перед тими, хто вивчає «Навчально-методичне забезпечення та інформаційні ресурси навчання історії в освітніх закладах» постає низка завдань, які слід реалізувати в процесі навчання: ознайомитись із сучасними шкільними програмами та підручниками з історії; дати характеристику навчально-методичного забезпечення та інформаційних ресурсів, необхідних у навчанні історії в освітніх закладах; засвоїти теоретичні та практичні основи сучасного уроку історії з використанням інформаційно-комунікативних технологій.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12690
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
навч-метод Прокопчук В. Є..pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.