Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12685
Title: Методика викладання правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах
Authors: Прокопчук, Вікторія Євгенівна
Prokopchuk, Viktoriia Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Є. Методика викладання правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах : робоча програма вибіркової навчальної дисципліни, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.020302 «Історія» / В. Є. Прокопчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2016. - 13 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 6-Jun-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: правознавча освіта
правове виховання
методи навчання правознавчих дисциплін
шкільна програма
типи уроків
Abstract: У процесі вивчення даного курсу студенти отримують знання з таких проблем: чинні шкільні програми, підручники, методична література з правознавства; процес формування правознавчих знань; методи й методичні прийоми навчання та виховання учнів у процесі вивчення правознавства як на уроках, так і в позаурочний час; основні засоби навчання історії; міжпредметні та міжкурсові зв'язки; форми організації навчально-виховного процесу з правознавства; система перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів; форми та методи позакласної роботи з правознавства; проблеми сучасної методики.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12685
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_pravoznavst.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.