Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12684
Title: Теоретичні основи екскурсознавства
Authors: Прокопчук, Вікторія Євгенівна
Prokopchuk, Viktoriia Ye.
Bibliographic description (Ukraine): Прокопчук В. Є. Теоретичні основи екскурсознавства : робоча програма, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.020302 «Історія» / В. Є. Прокопчук ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2015. - 15 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 6-Jun-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: екскурсознавство
екскурсія
менеджмент екскурсійної діяльності
екскурсійний маркетинг
Abstract: Мета курсу - ознайомити студентів із теоретичними основами екскурсійної діяльності в Україні. Основні завдання: розкрити понятійно-термінологічний апарат екскурсознавства; розкрити особливості створення інноваційного екскурсійного продукту; розглянути механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні; дати загальну характеристику організації та проведення екскурсійної роботи; висвітлити сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12684
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rob_pr_eks15.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.