Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12422
Title: Етнодемографічна історія Європи
Authors: Крамар, Юрій Вікторович
Kramar, Yurii V.
Bibliographic description (Ukraine): Крамар Ю. В. Етнодемографічна історія Європи : робоча програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціаліста галузі знань 03 гуманітарні науки спеціальності 032 історія та археологія освітньої програми "Історія, європеїстика, археологія" ; галузі знань 01 освіта спеціальності 014 середня освіта (історія) освітньої програми "Історія, правознавство, суспільствознавство" / Ю. В. Крамар ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра всесвітньої історії. - Луцьк, 2017. - 36 с.
Issue Date: Mar-2017
Date of entry: 25-May-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: етнос
етнічна історія
етнодемографічні процеси
етнічний склад населення
етнорелігійні конфлікти
Abstract: Дана навчальна дисципліна пропонується студентам історичного факультету денної форми навчання. Запропонована програма дає можливість студентам-історикам на основі всебічного аналізу історичних джерел, вивчення історіографічної бази, опрацювання понятійного апарату ознайомитись з основними етапами етнічної історії європейських народів в її демографічному вимірі. Теоретичний курс доповнений списком монографічної літератури, питаннями для самоконтролю.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12422
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Етнодемограф_іст.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.