Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12396
Title: Історичне краєзнавство
Authors: Панишко, Сергій Дмитрович
Panyshko, Serhii D.
Bibliographic description (Ukraine): Панишко С. Д. Історичне краєзнавство : робоча програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра напрямку 6.020302 «Історія» / С. Д. Панишко ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра археології, давньої та середньовічної історії України. - Луцьк, 2015. - 20 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 24-May-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: волинське краєзнавство
еталонні археологічні пам’ятки Волині
напрямки історико-краєзнавчих досліджень
Abstract: Предметом вивчення навчальної дисципліни є різноманітні джерела, що відображають специфічні риси історичного розвитку певного регіону України, у нашому випадку – Волині. Метою курсу є формування у студентів навичок дослідження історії рідного краю на основі аналізу різноманітних джерел. При цьому особлива увага звертається на формування вміння поєднувати свідчення таких джерел та робити узагальнення і висновки. Важливим є також напрямок формування вмінь застосовувати отримані знання у практичній роботі. Основними завданнями курсу є: розглянути формування Волині як історико-географічного регіону України; простежити специфічні риси історичного розвитку регіону; охарактеризувати інформаційний потенціал окремих видів джерел у вивченні історії Волині; простежити історію боротьби за незалежність України на території Волині.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12396
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча Іст кр 2016.pdf354,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.