Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12302
Title: Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Кулинич, Мирослава Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М. Б. Кулинич. - Луцьк, 2017. - 271 назва.
Issue Date: 3-May-2017
Date of entry: 3-May-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
BBK: 65я1
Keywords: облік в торгівлі
облік в сільському господарстві
особливості обліку
облік туристичної діяльності
організація обліку в аптеках
бібліографічні видання
Abstract: Подано бібліографічні матеріали по специфічних особливостях окремих видів економічної діяльності та можливості вибору оптимальної форми обліку на підприємствах конкретного галузевого спрямування. Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію до освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра за напрямом «Облік і аудит» (Інститут економіки та управління СНУ ім. Лесі Українки) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних ресурсах вказано повну їхню адресу та дату звернення до документа.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12302
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Accounting_vd.pdf509,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.