Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12253
Title: Структурні зміни в економіці природокористування: теоретичні основи та прикладні аспекти
Authors: Алієва, Анастасія Юріївна
Бортнюк, Т. Ю.
Будняк, Валентин Ю.
Геліч, Наталія Вадимівна
Єлісєєва, Людмила Володимирівна
Ільїн, Леонід Володимирович
Ільїна, Ольга Вікторівна
Козлов, Владислав Адріанович
Ліщук, Віра Іванівна
Ліщук, Михайло Євгенович
Манжеровська, Дарія О.
Матвійчук, Наталія Миколаївна
Павлов, Костянтин Володимирович
Панівська, Ольга Вікторівна
Стрільчук, Ростислав Семенович
Стрільчук, Наталія Степанівна
Стрішенець, Олена Миколаївна
Сур’як, Алла Володимирівна
Федина, Катерина Миколаївна
Aliieva, Anastasiia Yu.
Bortniuk, T. Yu.
Budniak, Valentyn Yu.
Helich, Nataliia V.
Yelisieieva, Liudmyla V.
Ilin, Leonid V.
Ilina, Olha V.
Kozlov, Vladyslav A.
Lishchuk, Vira I.
Lishchuk, Mykhailo Ye.
Manzherovska, Dariia O.
Matviichuk, Nataliia M.
Pavlov, Kostiantyn V.
Panivska, Olha V.
Strilchuk, Rostyslav S.
Strilchuk, Nataliia S.
Strishenets, Olena M.
Suriak, Alla V.
Fedyna, Kateryna M.
Bibliographic description (Ukraine): Структурні зміни в економіці природокористування: теоретичні основи та прикладні аспекти [Текст] : [кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Стрішенець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 180 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 23-Apr-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: природокористування
економіка природокористування
Abstract: У монографії висвітлено теоретичні й практичні аспекти проблем раціонального природокористування. Уміщено статті, у яких відображено розвиток еколого-економічних засад раціонального природокористування, динаміку змін у довкіллі та її вплив на економіку країни. Для науковців, фахівців, які працюють у різних галузях еколого-економічних систем раціонального природокористування, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів. Монографія дозволяє проаналізувати розвиток змін у навколишньому природному середовищі, виявити шкідливі компоненти в елементах еколого-економічних систем, прогнозувати їх зміни та вплив на економіку країни. Тому звернення авторів до дослідження проблем формування й розвитку еколого-економічних засад раціонального природокористування є актуальним з наукової і практичної точок зору. Автори сподіваються, що монографія викличе інтерес у науковців, фахівців, що працюють в різних галузях еколого-економічних систем раціонального природокористування, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів. Монографія підготовлена колективом авторів, які досліджують проблеми раціонального природокористування
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12253
ISBN: 978-966-940-023-9
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові роботи (FEU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія 2016.pdfМонографія 20163,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.