Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12196
Title: Економічні основи ресурсозбереження
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Матвійчук, Наталія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Економічні основи ресурсозбереження [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ін-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Н. М. Матвійчук. - Луцьк, 2017. - 68 назв.
Issue Date: 12-Apr-2017
Date of entry: 12-Apr-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
напрямки ресурсозбереження
фактори ресурсозбереження
механізм управління ресурсозбереженням
Ринок ресурсозбереження
Abstract: Подано бібліографічні матеріали по теоретичним основам ресурсозбереження в економіці та ринку ресурсозбереження в Україні. Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з вибіркової навчальної дисципліни «Економічні основи ресурсозбереження», яка вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки та управління) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12196
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekonom_osnovy.pdf280,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.