Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12021
Title: Загальна хімічна технологія. Лабораторний практикум : методичні вказівки до вивчення курсу. Ч.1
Authors: Іващенко, Інна Алімівна
Ivashchenko, Inna A.
Bibliographic description (Ukraine): Івашенко І. Загальна хімічна технологія. Лабораторний практикум : методичні вказівки до вивчення курсу. Ч.1 / І. А. Іващенко; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, хімічний факультет. - Луцьк, 2016. - 17 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 10-Mar-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: хімічна технологія
методичні вказівки
Abstract: Методичний посібник містить робочу програму курсу, методичні розробки чотирьох лабораторних робіт, що виконуються в першому семестрі. Для самоконтролю при підготовці до лабораторних занять подаються окремі теоретичні питання та ряд вправ для самостійного розв’язування. Для студентів хімічного факультету (напрям підготовки: 6.051301 – “Хімічна технологія”) денної форми навчання, викладачів та лаборантів, які проводять лабораторні й семінарські заняття.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12021
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FChem)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chem_tehn_1.pdf544 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.