Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11709
Title: Гідроекологічний стан басейну річки Рось
Authors: Хільчевський, Валентин Кирилович
Курило, Святослав Миколайович
Дубняк, Сергій Сергійович
Забокрицька, Мирослава Романівна
Khilchevskyi, Valentyn K.
Kurylo, Sviatoslav M.
Dubniak, Serhii S.
Zabokrytska, Myroslava R.
Bibliographic description (Ukraine): Гідроекологічний стан басейну річки Рось : монографія / В. К. Хільчевський, С. М. Курило, С. С. Дубняк, В. М. Савицький, М. Р. Забокрицька. - К. : Ніка-Центр, 2009. - 115 c. - Бібліогр.: с. 113-114. - укp.
Issue Date: 2009
Date of entry: 16-Feb-2017
Publisher: Видавництво "Ніка-Центр"
Keywords: гідроекологічний стан
антропогенне навантаження
водні ресурси
обсяги і динаміка водокористування
гідрологічний режим
гідрохімічний режим
кисневий режим
якість води
Abstract: У монографії розглядається комплекс питань присвячених вивченню сучасного гідроекологічного стану басейну річки Рось. Зокрема, проаналізовано природні умови басейну та рівень антропогенного навантаження на його водні ресурси. Оцінено обсяги і динаміку водокоритсування в басейні, особливості гідрологічного і гідрохімічного режимів річки. Досліджено причини зміни кисневого режиму та погіршення якості води Росі в останні роки. Запропоновано шляхи поліпшення гідроеоклогічного стану басейну р. Рось.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11709
ISBN: 978-966-521-507-3
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гідроекологічний стан басейну річки Рось.PDF1,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.