Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11394
Title: Наукові праці та навчально-методичні матеріали викладачів, співробітників і студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : бібліографічний покажчик за 2015 р.
Authors: Сидорук, Інна Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Наукові праці та навчально-методичні матеріали викладачів, співробітників і студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2015 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 4560 назв ; імен. покажч.
Issue Date: 2016
Date of entry: 3-Jan-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 72(4УКР-4ВОЛ)я1
Keywords: бібліографічні видання
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
наукові праці
Abstract: Поточний бібліографічний покажчик "Наукові праці та навчально-методичні матеріали викладачів, співробітників та аспірантів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» укладено з метою збереження та систематизації відомостей про внесок викладачів університету в сучасну науку. Покажчик укладено в автоматизованому режимі на основі фондів та електронного каталогу бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки за переліком наукових праць, наданих науковим відділом ВНЗ "Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки», а також за матеріалами, які надали кафедри факультетів університету. У покажчик включено бібліографічні описи монографій, довідників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із журналів, збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей на конференціях. Публікації згруповано за інститутами (факультетами) та кафедрами. У розділах матеріали розміщено за алфавітом перших авторів, або за назвою. Склад авторів та співавторів відображено в допоміжному іменному покажчику. Бібліографічний опис праць складено згідно чинних в Україні стандартів. Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. Астериксом (*) позначені позиції, ті, які не були звірені через відсутність джерел. Покажчик має довідково-інформаційний характер. Розрахований на студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад та широкий загал читачів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11394
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015.pdf5,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.