Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10761
Title: Заболочення
Authors: Зузук, Федір Васильович
Антипюк, Олена Володимирівна
Zuzuk, Fedir V.
Antypiuk, Olena V.
Bibliographic description (Ukraine): Зузук Ф. В. Заболочення / Ф. В. Зузук, О. В. Антипюк // Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі : монографія / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк, 2014. - Розд. 7. - С. 154-160. - Бібліогр.: 11 назв.
Issue Date: 2014
Date of entry: 20-Oct-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: болота
заболочення
смуги заболочення
поля заболочення
Abstract: Аналіз карт заболочених земель станом на 1911, 1931–33, 1975 та 2008 рр. засвідчує, що вся територія Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру, до тотальної меліорації, здійсненої в радянські часи, відзначалася значним заболоченням. Зараз на місці боліт закартована густа сітка меліоративних каналів. Природне заболочення зумовлене цілою низкою причин. Насамперед, це майже ідеально вирівняний рельєф, а, відповідно, незначний похил русел річок, що становить 0,2–0,5 ‰, тобто річкова сітка як дренажна система не справляється і надлишок атмосферних опадів спрацьовує на заболочення. Однією із причин заболочення також виступає незначна потужність четвертинних відкладів, що є колекторами атмосферних опадів, особливо там, де вони підстеляються кольматованою крейдовою зоною (водотривом), що не пропускає води в залягаючі нижче породи. Нижні горизонти крейдяних порід, де відсутня тріщинуватість, також є потужним водотривом. Все сказане вище та значна кількість опадів сприяють високому рівню ґрунтових вод, що підсилюється високим рівнем напірних крейдових вод, дзеркало рівня якого на 0,2–0,4 м вище денної поверхні. Депресивна лійка, що сформується в процесі експлуатації Хотиславського кар’єру, може на значній площі порушити рівновагу природних процесів, наслідки яких важко до кінця передбачити.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10761
ISBN: 978-966-361-786-2
Content type: Book Chapter
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24542.pdf294,11 kBAdobe PDFView/Open
рисунки.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.