Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10760
Title: Рельєф
Authors: Зузук, Федір Васильович
Залеський, Іван Іванович
Антипюк, Олена Володимирівна
Zuzuk, Fedir V.
Zaleskyi, Ivan I.
Antypiuk, Olena V.
Bibliographic description (Ukraine): Зузук, Ф. В. Рельєф / Ф. В. Зузук, І. І. Залеський, О. В. Антипюк // Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі : монографія / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк, 2014. - Розд. 3. - С. 52-65. - Бібліогр.: с. 64-65.
Issue Date: 2014
Date of entry: 20-Oct-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: рельєф
Хотиславський карєр
геоморфологічне районування
морена
дюна
ками
ози
карст
Abstract: Невід’ємною складовою геолого-гідрогеологічних досліджень є вивчення трансформацій сучасного та похованого рельєфу. Геоморфологічні дослідження виконані за структурно-генетичним принципом. У структурному плані сучасна територія досліджень подана як денудаційно-акумулятивна похилена рівнина. Проведено геоморфологічне районування та виділені генетичні типи сучасного рельєфу. У похованому рельєфі визначені напрямки древньої гідромережі, ускладненої льодовиковими, карстово-суфозійними та ерозійними процесами. При співставленні карт сучасного та верхньокрейдового рельєфу встановлена успадкованість рельєфотворення. Аналіз поширення біогенного рельєфу та співставлення карт четвертинних відкладів, ґрунтів, заболочення станом на 1931–33 рр. засвідчує, що після четвертинного зледеніння р. Прип’ять протікала через низку озер, із яких залишилося тільки оз. Люб’язь. Крім того, набагато більшими були озера Пулемецьке, Світязь, Люцимер, Турське, а оз. Луки утворювало із оз. Пісочне єдиний басейн.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10760
ISBN: 978-966-361-786-2
Content type: Book Chapter
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
рисунки.pdf882,11 kBAdobe PDFView/Open
Розд. 3. Рельєф.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.