Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10728
Title: Охорона грунтів
Authors: Чижевська, Лариса Тарасівна
Chyzhevska, Larysa T.
Bibliographic description (Ukraine): Чижевська Л. Т. Охорона грунтів : навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010401 Географія / Л. Т. Чижевська ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра географії. - Луцьк, 2014. - 8 с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 17-Oct-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: грунт
деградація
екологічна роль грунту
ерозія
родючість
забруднення
Abstract: Предметом вивчення навчальної дисципліни є деградаційні процеси у грунтах, система заходів щодо боротьби з їх проявом. Метою навчальної дисципліни „Охорона грунтів” є формування у студентів теоретичних знань про передумови погіршення якості грунтів, наслідки втрати родючості та екологічної стабільності останніх, а також- отримання практичних навичок щодо запобігання й захисту грунтів від різних видів деградацій. Робоча програма складена для студентів спеціальності "Географія", її зміст відповідає вимогам навчального плану.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10728
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
навч.охорона гр.pdf242,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.