Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10722
Title: Управління міжнародними проектами та програмами
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Bibliographic description (Ukraine): Управління міжнародними проектами та програмами [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2016. - 157 назв.
Issue Date: 2016
Date of entry: 17-Oct-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
проектне фінансування
маркетинг проекту
Управління ресурсами проекту
Функції управління проектами
Abstract: Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію по вибірковій навчальній дисципліні «Управління міжнародними проектами та програмами», яка вивчається у СНУ ім. Лесі Українки (Факультет міжнародних відносин). У межах розділів подано книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних, неперіодичних виданнях та у періодичних виданнях за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статей із неперіодичних та продовжуваних видань мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10722
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
upravl_proektamy.pdf314,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.