Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10717
Title: Готельний бізнес
Authors: Собко, Валентина Григорівна
Bibliographic description (Ukraine): Готельний бізнес [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східеоєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. В. Собко. - Луцьк, 2016. - 296 назв.
Issue Date: 2016
Date of entry: 17-Oct-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 65я1
Keywords: бібліографічні видання
особливості готельних послуг
класифікація готелів
структура управління готелем
Abstract: Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію по вибірковій навчальній дисципліні «Готельний бізнес», яка вивчається у СНУ ім. Лесі Українки (Факультет міжнародних відносин). У межах розділів книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях подаються за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статей із неперіодичних та продовжуваних видань мають класифікаційні індекси ББК, що полегшує пошук літератури.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10717
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hotel.pdf608,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.