Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10707
Title: Економічна географія країн світу
Authors: Мандрик, Ірина Петрівна
Mandryk, Iryna P.
Bibliographic description (Ukraine): Мандрик І. П. Економічна географія країн світу : навчально-методичний комплекс дисципліни / І. П. Мандрик ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра країнознавства і міжнародних відносин. - Луцьк, 2015. - 55 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 13-Oct-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: економічна географія
світове господарство
населення
промисловість
Abstract: Подано робочу програму навчальної дисципліни, яка містить опис і структуру навчальної дисципліни, тематику лекційних, практичних і самостійних занять, питання для підсумкового контролю, критерії оцінювання тощо, а також методичні рекомендації для виконання практичних робіт, завдання для самостійної роботи, тестові завдання для самоконтролю за змістовими модулями, короткий словник термінів, список рекомендованої літератури. Рекомендовано студентам 2 курсу факультету міжнародних відносин напряму підготовки 6.030205 «Країнознавство».
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10707
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FMV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf629,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.