Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10671
Title: Теорія і методологія географічної науки
Authors: Чижевська, Лариса Тарасівна
Chyzhevska, Larysa T.
Bibliographic description (Ukraine): Чижевська Л. Т. Теорія і методологія географічної науки : навчальна програма нормативної навчальної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки 6.040104 Географія / Чижевська Л.Т. ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра географії. - Луцьк, 2014. - 12 с.
Issue Date: 28-Sep-2016
Date of entry: 28-Sep-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: теорія
метод
парадигма
географічне мислення
системний підхід
вчення
гіпотеза
концепція
структура географії
наука
Abstract: Теорія і методологія географії визначає стратегію її розвитку, визначає наявні проблеми, аналізує і систематизує накопичений матеріал.Розглядаються загальнонаукові та суто географічні підходи. що є важливими для сучасної географії. Обгрунтовуються особливості сучасної структури географії, аналізуються основні вчення, теорії, концепції та гіпотези.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10671
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
навч.прог.ТМГН.pdf242,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.