Browsing by Publishers Cхідноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
-20108-Jun-2017ДО ПИТАННЯ ПРО САНДХІ У ПІВНІЧНОПІДЛЯСЬКИХ ГОВІРКАХ: АУДИТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЗВІНКИХ ФОНЕМ /Б/, /Д/, /г/, /ж/Фроляк, Любов; Frolyak, L.
Article20107-Jun-2017ЗАГАРОДСКА-ЦЗНТРАЛЬНАЦЕЛЯХАНСКІ ПУЧОК ІЗАГЛОС У ЛІНГВІСТЬІЧНЬІМ АТЛАСЕ "ГАВОРКІ ВЬІГАНАУСКАГА ПАЛЕССЯ"Самуйлік, Ярослав; Samuilik, Yaraslau
-20107-Jun-2017ЛЕМКІВСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ СЛОВОТВІРНІ ПАРАЛЕЛІ ТА ВІДМІННОСТІ У ТВОРЕННІ ІМЕННИКІВ ІЗ ФОРМАНТАМИ -АЛО, -ИЛО, -ЛОПанцьо, Стефанія; Pantso, S.
Article20101-Jun-2017НАЗВИ СТЕБЛА Й ЛИСТЯ ГОРОДНІХ РОСЛИН У СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ТА ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХАбрамян, Юлія; Abramjan, U.
Article20101-Jun-2017НОМІНАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ПОЯСНОГО ОДЯГУ І ЙОГО ДЕТАЛЕЙ У ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОГО ТА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯГримашевич, Галина; Grymashevich, G.
Article20107-Jun-2017Номінації передпологового етапу родильного обряду в контексті говорів південно-західного та північного нарічХомчак, Леся; Khomchak, L.
Article20107-Jun-2017ОБРЯДОВА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ВЕСНЯНОГО ЦИКЛУ НАРОДНИХ СВЯТ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ І СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОКЦарьова, Ірина; Tzareva, І.
Article20101-Jun-2017ПИТАННЯ ПРО "СПІВПРАЦЮ" ДІАЛЕКТНОЇ ФРАЗЕО- ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ(на матеріалі західнополіських говірок)Серебряк, Марина; Serebryak, M.
Article20107-Jun-2017ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОТИМісіюк, Віктор; Misiyuk, V.
Article201031-May-2017СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКА МАТИ В ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХЗінчук, Руслана; Zinchuk, R.
Article20101-Jun-2017СТАРОУКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА В ЛЕКСИЦІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОГО ДІАЛЕКТУ (НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ РІДКИХ СТРАВ)Яценко, Сергій; Yatsenko, Sergiy
Article20107-Jun-2017СХІДНОПОДІЛЬСЬКО-ЗАХІДНОПОЛІСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ (НА ПРИКЛАДІ РИБАЛЬСЬКОЇ ЛЕКСИКИ)Тищенко, Тетяна; Tychshenko, T.
Article201012-Jun-2017ТОПОНІМИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ЕТИМОЛОГІЯВербич, Святослав; Verbych, S.
Article201415-Mar-2016Українсько-польські культурні відносини на Волині у 20–30-х роках ХХ століттяЧернецька, Наталія Григорівна; Chernetska, Nataliia H.
Article20108-Jun-2017УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ ПІВДЕННОГО ПІДЛЯШШЯІгнатюк, Іван; Ihnatiuk, І.
Article20107-Jun-2017ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ (ВОКАЛІЗМ) ПАМ'ЯТКИ XVI СТ. "ЛѣKAPCTBO НА ОСПАЛЫЙ ОУМЬІСЛЬ ЧЕЛОВЧЇЙ"Радомська, Світлана; Radomska, Svitlana
Article20101-Jun-2017ЧИ СКАЗАТИ, ЧИ ПРОМОВЧАТИ? (мовлення чоловіків і жінок у західнополіській фразеології)Мацюк, Зоряна; Matsyuk, Z.