Browsing by Author Vasylenko, Olha V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Thesis19992-Jul-2018The frequency of the Investigated UnitsВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.
Thesis27-Jan-19982-Dec-2013The Problem of the Classification of Temporal Adverbs in Modern EnglishВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.; Кухарук, Тетяна Михайлівна; Kukharuk, T. M.
Article20098-May-2013Ад'єктивне вираження міжособистісних емоцій в англійський мовіВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.
Training program201620-Apr-2018Країнознавство країн основної мови: робоча програма нормативної навчальної дисципліниВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.
Training program20188-Nov-2018Лінгвокраїнознавство країн основної мови : програма нормативної навчальної дисципліниВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.
Article20057-May-2013Ознаки семантичного поляВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.
Training program20189-Nov-2018Основна іноземна мова : програма нормативної навчальної дисципліниВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.; Гончарук, Світлана Вікторівна; Honcharuk, Svitlana V.; Єфремова, Наталія Володимирівна; Yefremova, Nataliia V.; Калиновська, Ірина Миколаївна; Kalynovska, Iryna M.; Коляда, Еліна Калениківна; Koliada, Elina K.; Крисанова, Тетяна Анатоліївна; Krysanova, Tetiana A.; Лісінська, Тетяна Юріївна; Lisinska, Tetiana Y.; Малімон, Леся Костянтинівна; Malimon, Lesia K.; Одарчук, Наталія Андріївна; Odarchuk, Nataliia A.; Павлюк, Алла Борисівна; Pavliuk, Alla B.; Семенюк, Антоніна Афанасіївна; Semeniuk, Antonina A.; Шелудченко, Світлана Богданівна; Sheludchenko, Svitlana B.; Навроцька, Ірина Миколаївна; Navrotska, Iryna M.; Шкаровецька, Алла Дмитрівна; Shkarovetska, Alla D.; Вербицька, Анна Едуардівна; Verbytska, Anna E.
Article20197-Jun-2019Особливості формування англійської комп'ютерної лексикиВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.
Article20008-May-2013Прислівники часу англійської мови як обєкт дослідження в зарубіжній англістиціВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.
Article20077-May-2013Семантична природа полісемного дієслова to getВасиленко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.; Кухарук, Тетяна Михайлівна; Kukharuk, Tetyana M.
Article20057-May-2013Семантичне поле: проблема визначення та розрізнення понять.Василенко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.; Ковальчук, Наталя Володимирівна; Kovalchuk, Natalya V.; Кухарук, Тетяна Михайлівна; Kukharuk, Tetyana M.
Article20168-Nov-2018Структурно-семантичні особливості формування хімічних термінів в сучасній англійській мові.Василенко, Ольга Вікторівна; Vasylenko, Olha V.; Іващенко, Інна Алімівна; Ivashchenko, Inna A.
Article201410-Feb-2016Субстантивне вираження спортивних реалій у сучасній англійській мовіВасиленко, Ольга Вікторівна; Лісінська, Тетяна Юріївна; Vasylenko, Olha V.; Lisinska, T. Yu.
Monograph201822-Jul-2019Україна – Канада: сучасні наукові студіїЛесик, Ірина Валеріївна; Міщук, Інна Михайлівна; Мірончук, Тетяна; Одарчук, Наталія Андріївна; Василенко, Ольга Вікторівна; Гончарук, Світлана Вікторівна; Малімон, Леся Костянтинівна; Кушнерук, Світлана Миколаївна; Ботвінко-Ботюк, Олена Миколаївна; Коляда, Еліна Калениківна; Мусійчук, Тетяна; Бойчук, Валентина Михайлівна; Єфремова, Наталія Володимирівна; Полковський, Валерій; Гапон, Леся; Марчук, Людмила; Комінярська, Ірина; Накашидзе, Ірина; Старко, Василь Феодосійович; Бачинська, Галина; Вербовецька, Оксана; Lesyk, Iryna V.; Mishchuk, Inna M.; Mironchuk, Tetiana; Odarchuk, Nataliia A.; Vasylenko, Olha V.; Honcharuk, Svitlana V.; Malimon, Lesia K.; Kushneruk, Svitlana M.; Botvinko-Botiuk, Olena M.; Koliada, Elina K.; Musiichuk, Tetiana; Boichuk, Valentyna M.; Yefremova, Nataliia V.; Polkovskyi, Valerii; Hapon, Lesia; Marchuk, Liudmyla; Kominiarska, Iryna; Nakashydze, Iryna; Starko, Vasyl F.; Bachynska, Halyna; Verbovetska, Oksana