Browsing by Author Парасюк, О. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article20102-Jul-2015Будова і властивості стекол системи Hg–As–SОлексеюк, И. Д.; Olekseyuk, I. D.; Парасюк, О. В.; Parasyuk, O. V.; Пискач, Л. В.; Piskach, L. V.; Горгут, Г. П.; Gorgut, G. P.; Климук, Т. Л.; Klymuk, Т. L.
Article201222-Jun-2015Взаємодія компонентів у системах, утворених халькогенідами Ti(I), Hg(II), Pb(II), Si(IV)Олексеюк, І. Д.; Мозолюк, М. Ю.; Піскач, Л. В.; Літвінчук, М. Б.; Парасюк, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Mozolyuk, M. Yu.; Piskach, L. V.; Litvinchuk, M. B.; Parasyuk, O. V.
Article20102-Jul-2015Властивості монокристалів, вирощених із розчинів-розплавів взаємної системи Cu,In,Cd||Те,SeОлексеюк, І. Д.; Лавринюк, З. В.; Парасюк, О. В.; Юрченко, О. М.; Olekseyuk, I. D.; Lavrynyuk, Z. V.; Parasyuk, O. V.; Yurchenko, O. M.
Article20125-Jun-2015Вплив легуючих атомів хімічних елементів І, ІІІ і IV груп на деякі фізичні властивості монокристалів тетрарної сполуки AgGaGe 3 Se 8Кітик, І. В.; Мирончук, Г.Л.; Давидюк, Г. Є.; Якимчук, О. В.; Парасюк, О. В.; Хмель, М.; Kityk, I. V.; Myronchuk, G. L.; Davidyuk, G. Ye.; Yakimchuk, O. V.; Parasyuk, O. V.; Chmiel, M.
Article201211-Jun-2015Вплив структурних дефектів технологічного походження на електричні та фотоелектричні властивості твердого розчину CuInSe2 -ZnIn2 Se 4Кажукаускас, В.; Новосад, О. В.; Божко, В. В.; Давидюк, Г. Є.; Парасюк, О. В.; Герасимик, О. Р.; Вайнорюс, Н.; Яноніс, В.; Kazukauskas, V.; Novosad, O. V.; Bozhko, V. V.; Davydyuk, H. YE.; Parasyuk, O. V.; Gerasymyk, O. R.; Vainorius, N.; Janonis, V.
Article20092-Jul-2015Дослідження систем типу Сu(Ag)In5S8 − FeIn2S4Олексеюк, І. Д.; Парасюк, О. В.; Козер, В. Р.; Olekseyuk, I. D.; Parasyuk, O. V.; Kozer, V. R.
Article20112-Jul-2015Дослідження системи Cu2S – CoS – TiS2 при 870 КТатарин, Н. A.; Бирук, Г. М.; Кормош, Ж. О.; Парасюк, О. В.; Піскач, Л. В.; Tataryn, N. A.; Byruk, G. M.; Kormosh, Zh. O.; Parasіuk, O. V.; Piskach, L. V.
Article201211-Jun-2015Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-x Znx Te (x=0,04)Новосад, О. В.; Божко, В. В.; Давидюк, Г. Є.; Парасюк, О. В.; Герасимик, О. Р.; Novosad, О. V.; Bozhko, V. V.; Davіdyuk, H. Ye.; Kozer, V. R.; Parasyuk, O. V.; Gerasymyk, O. R.
Article20112-Jul-2015Квазіподвійна система AgGaSe2 – CdGa2Se4Олексеюк, І. Д.; Кадикало, Е. М.; Марушко, Л. П.; Змій, О. Ф.; Парасюк, О. В.; Olekseiuk, I. D.; Kаdyкаlо, E. М.; Marushko, L. P.; Zmii, O. F.; Parasiuk, O. V.
Article20082-Jul-2015Нові іоноселективні електроди для визначення купруму (ІІ)Лагановський, А. В.; Кормош, Ж. О.; Парасюк, О. В.; Олексеюк, І. Д.; Laganovsky, A. V.; Kormosh, Zh. O.; Parasyuk, O. V.; Olexeyuk, I. D.
Article201211-Jun-2015Оптичні властивості кристалів системи Tl1-x In 1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25)Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Данильчук, С. П.; Божко, В. В.; Davudyuk, G. E.; Myronchuk, G. L.; Parasyuk, O. V.; Danylchuk, S. P.; Bojko, V. V.
Article20116-Jun-2015Особливості електричних і оптичних властивостей монокристалічних тетрарних сполук Ag2CdSnS4Мирончук, Г. Л.; Якимчук, О. В.; Данильчук, С. П.; Парасюк, О. В.; Шаварова, Г. П.; Давидюк, Г. Є.; Myronchuk, G. L.; Yakymchuk, O. V.; Danyl’chuk, S. P.; Parasyuk, O. V.; Shavarova, A. P.; Davydyuk, G. E.
Article20125-Jun-2015Особливості спектрів поглинання і фоточутливості монокристала тетрарної сполуки AgGaGeS 4Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Хвищун, M. В.; Данильчук, С. П.; Замуруєва, О. В.; Davydyuk, H. Ye.; Myronchuk, G. L.; Parasyuk, O. V.; Danil'chuk, S. P.; Zamurueva, O. V
Article20116-Jun-2015Особливості стрибкової низькотемпературної електропровідності твердих розчинів CuInS2 ZnIn2S4Кажукаускас, В.; Божко, В. В.; Давидюк, Г. Є.; Новосад, О. В.; Козер, В. Р.; Парасюк, О. В.; Kazhukauskas, V.; Bozhko, V. V.; Davіdyuk, H. Ye.; Novosad, О. V.; Kozer, V. R.; Parasyuk, O. V.
Article20125-Jun-2015Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS 4Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Юрченко, О. М.; Данильчук, С. П.; Левчук, І. А.; Davidyuk, G. Ye.; Myronchuk, G. L.; Parasyuk, O. V.; Yurchenko, O. N.; Danylchuk, S. P.; Levchuk, I. A.
Article20102-Jul-2015Система Ag2S–GeS2 та кристалічна структура Ag2GeS3Олексеюк, И. Д.; Olekseyuk, I. D; Когут, Ю. М.; Kogut, Y. M; Федорчук, А. О.; Fedorchuk, A. O.; Пискач, Л. В.; Piskach, L. V.; Горгут, Г. П.; Gorgut, G. P.; Парасюк, О. В.; Parasyuk, O. V.
Article20082-Jul-2015Система In2S3–CdSКозер, В. Р.; Олексеюк, І. Д.; Парасюк, О. В.; Kozer, V.R.; Olekseyuk, I. D.; Parasyuk, O. V.
Article20082-Jul-2015Складні халькогеніди як перспективні матеріали для сонячних елементівПарасюк, О. В.; Піскач, Л. В.; Романюк, Я. Є.; Олексеюк, І. Д.; Волков, С. В.; Пехньо, В. І.; Parasyuk, O. V.; Piskach, L. V.; Romanyuk, Y. E.; Olekseyuk, I. D.; Volkov, S. V.; Pekhnyo, V. I.
Article20102-Jul-2015Структура сполук складу Hg5C2X8 (C–Ga, In; X–S, Se, Te) та твердих розчинів на їх основіОлексеюк, И. Д.; Olekseyuk, I. D.; Федорчук, А. О.; Fedorchuk, A. O.; Козер, В. Р.; Kozer, V. R.; Парасюк, О. В.; Parasyuk, O. V
Article20115-Jun-2015Структурні параметри і деякі фізичні властивості монокристалів AgGaGe2S2Se4Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Шевчук, М. В.; Якимчук, О. В.; Данильчук, С. П.; Myronchuk, G. L.; Davudyuk, G. E.; Parasyuk, O. V.; Shevchuk, N. V.; Yakumchuk, O. V.; Danylchuk, S. P.