Browsing by Author Олексеюк, І. Д.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article201222-Jun-2015Взаємодія компонентів у системах, утворених халькогенідами Ti(I), Hg(II), Pb(II), Si(IV)Олексеюк, І. Д.; Мозолюк, М. Ю.; Піскач, Л. В.; Літвінчук, М. Б.; Парасюк, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Mozolyuk, M. Yu.; Piskach, L. V.; Litvinchuk, M. B.; Parasyuk, O. V.
Article20102-Jul-2015Властивості монокристалів, вирощених із розчинів-розплавів взаємної системи Cu,In,Cd||Те,SeОлексеюк, І. Д.; Лавринюк, З. В.; Парасюк, О. В.; Юрченко, О. М.; Olekseyuk, I. D.; Lavrynyuk, Z. V.; Parasyuk, O. V.; Yurchenko, O. M.
Article20092-Jul-2015Дослідження систем типу Сu(Ag)In5S8 − FeIn2S4Олексеюк, І. Д.; Парасюк, О. В.; Козер, В. Р.; Olekseyuk, I. D.; Parasyuk, O. V.; Kozer, V. R.
Article20127-Jul-2015Діаграма стану системи AgGaS2–AgIn5S8Олексеюк, І. Д.; Іващенко, І. А.; Данилюк, І. В.; Olekseyuk, I. D.; Ivashchenko, I. A.; Danylyuk, I. V.
Article20112-Jul-2015Квазіподвійна система AgGaSe2 – CdGa2Se4Олексеюк, І. Д.; Кадикало, Е. М.; Марушко, Л. П.; Змій, О. Ф.; Парасюк, О. В.; Olekseiuk, I. D.; Kаdyкаlо, E. М.; Marushko, L. P.; Zmii, O. F.; Parasiuk, O. V.
Article20082-Jul-2015Нові іоноселективні електроди для визначення купруму (ІІ)Лагановський, А. В.; Кормош, Ж. О.; Парасюк, О. В.; Олексеюк, І. Д.; Laganovsky, A. V.; Kormosh, Zh. O.; Parasyuk, O. V.; Olexeyuk, I. D.
Conference Abstract202230-Mar-2023ОСОБЛИВОСТІ СКЛОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМАХ Cu(Ag)2Se–Ge(Sn)Se2–As2Se3Іващенко, І. А.; Климович, О. С.; Шемет, В. Я.; Олексеюк, І. Д.
Article20122-Jul-2015Рентгенофазовий аналіз перерізів Tl2GeS3 – {Zn, Cd, Hg}SМозолюк, М. Ю.; Олексеюк, І. Д.; Піскач, Л. В.; Парасюк, О. В; Olekseyuk, I. D.; Mozolyuk, M. Yu.; Piskach, L. V.; Parasyuk, O. V.
Article20112-Jul-2015Синтез та властивості стекол Ge9Ga2S21 і Ge8Ga4S22Олексеюк, І. Д.; Марчук, О. В.; Янчук, О. М.; Галян, В. В.; Olekseіuk, I. D.; Marchuk, О. V.; Yanchuk, О. M.; Galіan, V. V.
Conference Abstract202121-Dec-2021Системa Tl2SiTe3–HgTeСелезень, А. О.; Олексеюк, І. Д.; Піскач, Л. В.
Article20082-Jul-2015Система In2S3–CdSКозер, В. Р.; Олексеюк, І. Д.; Парасюк, О. В.; Kozer, V.R.; Olekseyuk, I. D.; Parasyuk, O. V.
Article20082-Jul-2015Система SnSe2–SnS2Шевчук, М. В.; Олексеюк, І. Д.; Shevchuk, M. V.; Olekseyuk, I. D.
Article20102-Jul-2015Системи AgInSe2 – AgGaSe2 та AgInSe2 – Ag9GaSe6Олексеюк, І. Д.; Іващенко, І. А.; Данилюк, І. В.; Olekseyuk, I. D.; Ivashchenko, I. A.; Danylyuk, I. V.
Article20082-Jul-2015Системи Cu2S(Se)–NiS(Se)–SіS2(Se) та кристалічна структура сполуки Cu4NiSi2S7Назарчук, О. П.; Мазурець, І. І.; Олексеюк, І. Д.; Гулай, Л. Д.; Nazarchuk, O. P.; Mazurec, I. I.; Olekseyuk, I. D.; Gulay, L. D.
Article20092-Jul-2015Системи Sm(Er)2Se3 – PbSe – GeSe2 при температурі 770 K та структура сполуки Sm1,32Pb1,68Ge1,67Se7Олексеюк, І. Д.; Гулай, Л. Д.; Марчук, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Gulay, L. D.; Marchuk, O. V.
Article20082-Jul-2015Складні халькогеніди як перспективні матеріали для сонячних елементівПарасюк, О. В.; Піскач, Л. В.; Романюк, Я. Є.; Олексеюк, І. Д.; Волков, С. В.; Пехньо, В. І.; Parasyuk, O. V.; Piskach, L. V.; Romanyuk, Y. E.; Olekseyuk, I. D.; Volkov, S. V.; Pekhnyo, V. I.
Article20092-Jul-2015Склоутворення в системах Ме − Аs − CVI (Me − Zn, Cd, Hg; CVI – S, Se)Олексеюк, І. Д.; Климук, Т. Л.; Olekseyuk, I. D.; Klimuk, T. L.
Article20102-Jul-2015Фазові рівноваги в системах Tl2S(Se)–HgS(Se)–SnS(Se)2 при 520КОлексеюк, І. Д.; Мозолюк, М. Ю.; Піскач, Л. В.; Парасюк, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Mozolyuk, M. Y.; Piskach, L. V.; Parasyuk, O. V
Article20082-Jul-2015Фазові рівноваги в системах Y2S(Se)3–PbS(Se)–SiS(Se)2 при 770 KМарчук, О. В.; Руда, І. П.; Гулай, Л. Д.; Олексеюк, І. Д.; Marchuk, O. V.; Ruda, I. P.; Gulay, L. D.; Olekseyuk, I. D.
Article20082-Jul-2015Фазові рівноваги в системі Ag2S–In2S3–CdSОлексеюк, І. Д.; Давидюк, Г. Є.; Козер, В. Р.; Парасюк, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Davydyuk, G. Ye.; Kozer, V. R.; Parasyuk, O. V.