Browsing by Author Кітик, Іван

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article201516-Jun-2016Дослідження спектрального розподілу коефіцієнта поглинання монокристалу Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0,1; 0,2)Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Замуруєва, Оксана; Парасюк, Олег; Мартинюк, Олександр; Kityk, Ivan; Mironchuk, Galyna; Zamurueva, Oksana; Parasyuk, Oleg; Martynyuk, Alexander
Article201325-Jun-2015Дослідження фото- та термоіндукованого п’єзоелектричного ефекту в монокристалах AgxGaxGe1-хSe2Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Данильчук, Сергій; Замуруєва, Оксана; Кримусь, Андрій; Kityk, Ivan; Myronchuk, Galyna; Danilchuk, Sergey; Zamurueva, Oksana; Krymus, Andrey
Article20139-Jun-2015Оптичні властивості кристалів Tl1-xIn1-xSnxS2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,3; 0,4; 0,5)Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Парасюк, Олег; Данильчук, Сергій; Божко, Володимир; Замуруєва, Оксана; Kituk, Ivan; Myronchuk, Galina; Parasyuk, Oleg; Danylchuk, Sergej; Bojko, Volodimyr; Zamuruyeva, Oksana
Article201516-Jun-2016Отримання й електричні властивості твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxS2 (х=0 – 0,5)Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Данильчук, Сергій; Піскач, Людмила; Мозолюк, Марія; Божко, Володимир; Kityk, Ivan; Myronchuk, Galyna; Danylchuk, Sergiy; Piskach, Ludmyla; Mozolyuk, Mariya; Bojko, Volodymyr
Article20149-Jun-2015Отримання та фотоелектричні властивості твердих розчинів Tl1 xIn1 xSnxSe2 (х = 0–0,25)Кітик, Іван; Данильчук, Сергій; Мирончук, Галина; Мозолюк, Марія; Божко, Володимир; Кримусь, Андрій; Kityk, Ivan; Danylchuk, Sergiy; Myronchuk, Galyna; Mozolyuk, Mariya; Bojko, Volodymyr; Krymus’, Andriy
Article201516-Jun-2016Температурна залежність питомої електропровідності монокристалів Tl1-xIn1-xGexSe2 (x = 0,1; 0,2) уздовж і перпендикулярно до шарівКітик, Іван; Мирончук, Галина; Замуруєва, Оксана; Парасюк, Олег; Шаварова, Ганна; Kityk, Ivan; Mironchuk, Galyna; Zamurueva, Oksana; Parasyuk, Oleg; Shavarova, Anna
Article201516-Jun-2016Фотоелектричні дослідження твердого розчину TlInSe2-Si(Ge)Se2 (x=0,1; 0,2)Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Замуруєва, Оксана; Парасюк, Олег; Свідзинський, Анатолій; Kityk, Ivan; Mironchuk, Galyna; Zamurueva, Oksana; Parasyuk, Oleg; Svidzinskiy, Anatoliy
Article201325-Jun-2015Фотоіндуковані зміни поглинання та двопроменезаломлення в складних халькогенідних кристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,167 ≤ x ≤ 0,333)Кітик, Іван; Мирончук, Галина; Замуруєва, Оксана; Kityk, Ivan; Myronchuk, Galyna; Zamuruyeva, Oksana