Browsing by Author Давидюк, Г. Є.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article201211-Jun-2015Вплив атомів легуючої домішки міді на стабілізацію кластерів дефектів у нейтронно опромінених монокристалах CdSДавидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Шаварова, Г. П.; Якимчук, О. В.; Davidyuk, G. Ye.; Myronchuk, G. L..; Yakimchuk, O. L..; Shavarova, G. P.
Article20125-Jun-2015Вплив легуючих атомів хімічних елементів І, ІІІ і IV груп на деякі фізичні властивості монокристалів тетрарної сполуки AgGaGe 3 Se 8Кітик, І. В.; Мирончук, Г.Л.; Давидюк, Г. Є.; Якимчук, О. В.; Парасюк, О. В.; Хмель, М.; Kityk, I. V.; Myronchuk, G. L.; Davidyuk, G. Ye.; Yakimchuk, O. V.; Parasyuk, O. V.; Chmiel, M.
Article201211-Jun-2015Вплив структурних дефектів технологічного походження на електричні та фотоелектричні властивості твердого розчину CuInSe2 -ZnIn2 Se 4Кажукаускас, В.; Новосад, О. В.; Божко, В. В.; Давидюк, Г. Є.; Парасюк, О. В.; Герасимик, О. Р.; Вайнорюс, Н.; Яноніс, В.; Kazukauskas, V.; Novosad, O. V.; Bozhko, V. V.; Davydyuk, H. YE.; Parasyuk, O. V.; Gerasymyk, O. R.; Vainorius, N.; Janonis, V.
Article20125-Jun-2015Відпал електрично активних дефектів у нейтронно-опромінених монокристалах CdSДавидюк, Г. Є.; Данильчук, С. П.; Божко, В. В.; Шаварова, Г. П.; Davidyuk, H. Ye.; Danilchuk, S. P.; Bojko, V. V.; Shavarova, A. P.
Article201211-Jun-2015Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-x Znx Te (x=0,04)Новосад, О. В.; Божко, В. В.; Давидюк, Г. Є.; Парасюк, О. В.; Герасимик, О. Р.; Novosad, О. V.; Bozhko, V. V.; Davіdyuk, H. Ye.; Kozer, V. R.; Parasyuk, O. V.; Gerasymyk, O. R.
Article20125-Jun-2015Ефективність інфрачервоної люмінесценції в стеклах системи Ag 0,05 Ga0,05 Ge0,95 S 2 –Er2 S 3 при збудженні довжинами хвиль 532 та 980 нмДавидюк, Г. Є.; Галян, В. В.; Кевшин, А. Г.; Шевчук, М. В.; Воронюк, С. В.; Davydyuk, H. Ye.; Halyan, V. V.; Kevshyn, A. H.; Shevchuk, M. V.; Voronyuk, S. V.
Article201211-Jun-2015Оптичні властивості кристалів системи Tl1-x In 1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25)Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Данильчук, С. П.; Божко, В. В.; Davudyuk, G. E.; Myronchuk, G. L.; Parasyuk, O. V.; Danylchuk, S. P.; Bojko, V. V.
Article20116-Jun-2015Особливості електричних і оптичних властивостей монокристалічних тетрарних сполук Ag2CdSnS4Мирончук, Г. Л.; Якимчук, О. В.; Данильчук, С. П.; Парасюк, О. В.; Шаварова, Г. П.; Давидюк, Г. Є.; Myronchuk, G. L.; Yakymchuk, O. V.; Danyl’chuk, S. P.; Parasyuk, O. V.; Shavarova, A. P.; Davydyuk, G. E.
Article20125-Jun-2015Особливості спектрів поглинання і фоточутливості монокристала тетрарної сполуки AgGaGeS 4Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Хвищун, M. В.; Данильчук, С. П.; Замуруєва, О. В.; Davydyuk, H. Ye.; Myronchuk, G. L.; Parasyuk, O. V.; Danil'chuk, S. P.; Zamurueva, O. V
Article20116-Jun-2015Особливості стрибкової низькотемпературної електропровідності твердих розчинів CuInS2 ZnIn2S4Кажукаускас, В.; Божко, В. В.; Давидюк, Г. Є.; Новосад, О. В.; Козер, В. Р.; Парасюк, О. В.; Kazhukauskas, V.; Bozhko, V. V.; Davіdyuk, H. Ye.; Novosad, О. V.; Kozer, V. R.; Parasyuk, O. V.
Article20125-Jun-2015Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS 4Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Юрченко, О. М.; Данильчук, С. П.; Левчук, І. А.; Davidyuk, G. Ye.; Myronchuk, G. L.; Parasyuk, O. V.; Yurchenko, O. N.; Danylchuk, S. P.; Levchuk, I. A.
Article201211-Jun-2015Рентгеностимульований відпал радіаційних дефектів у нелегованих монокристалах CdS, опромінених швидкими нейтронамиДавидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Якимчук, О. В.; Шаварова, Г. П.; Davidyuk, G. Ye.,; Myronchuk, G. L.; Yakimchuk, O. L.; Shavarova, G. P.
Article20115-Jun-2015Структурні параметри і деякі фізичні властивості монокристалів AgGaGe2S2Se4Давидюк, Г. Є.; Мирончук, Г. Л.; Парасюк, О. В.; Шевчук, М. В.; Якимчук, О. В.; Данильчук, С. П.; Myronchuk, G. L.; Davudyuk, G. E.; Parasyuk, O. V.; Shevchuk, N. V.; Yakumchuk, O. V.; Danylchuk, S. P.
Article20082-Jul-2015Фазові рівноваги в системі Ag2S–In2S3–CdSОлексеюк, І. Д.; Давидюк, Г. Є.; Козер, В. Р.; Парасюк, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Davydyuk, G. Ye.; Kozer, V. R.; Parasyuk, O. V.